• .

    .
  • egyéni slider
  • Alap tanfolyam

Hírek

170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

2020. 05. 07.

170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet

a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Magyarország egész területén

a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,

b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet eltérően rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május 4-én lép hatályba.

(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.

4. § * 


Kérjük az egymástól való 2 m-es távolság betartását! A foglalkozások alatt nem, de a szünetekben (apportjáték, sorakozó stb...) maszk viselése kötelező!  A két foglalkozás közötti időpontban fertőtlenítünk, (padok, kapu stb...)